Rapporter

Utrikespolitik har alltid omgärdats av viss sekretess och EU:s utrikespolitik utgör därvidlag inget undantag. Av hänsyn till säkerhet och internationella förhandlingar som förs i all förtrolighet, hanterar utrikespolitiska aktörer som ministerrådet och utrikestjänsten (EEAS) frågan genom att ”...

Läs mer
Inside and Outside: EU External Relations in Focus (2016:13)

Fiskeriavtal med Europeiska unionen är en stor inkomstkälla för vissa utvecklingsländer. Intäkterna från att utländska flottor tillåts fiska på ens territorium kan ligga på 30–50 procent av statsbudgeten. I den här rapporten analyserar författarna Johan Blomquist, Cecilia Hammarlund och Staffan...

Läs mer

För att den inre marknaden ska fungera effektivt krävs att EU:s och medlemsstaternas institutioner och myndigheter ges förutsättningar och verktyg för att kunna samarbeta med varandra och utbyta information. Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) utgör ett sådant verktyg för...

Läs mer
Linked National Public Authorities – a Study on IMI (2016:11)
Författare:

Sverige beskrivs ibland som mindre framgångsrikt än Danmark och Finland i EU:s jordbruksförhandlingar. Samtidigt har studier visat att Sverige i allmänhet anses vara en attraktiv förhandlingspartner i EU. Författarna till den här rapporten jämför de nordiska staternas respektive framgångar i den...

Läs mer
Success Factors in EU Agricultural Negotiations (2016:10)