Coming of Age? Economic Management of the European Union (2003:18)

Rapporten granskar de ekonomiska effekterna av institutionella val och hur beslutsreglerna i Europeiska unionen påverkar politiken avseende utgiftsnivåer och utgiftsstrukturer.

Rapporten täcker en rad områden, inklusive de konstitutionella problem som Konventet brottades med. Rapportens huvudbudskap är unionen har mognat i viktiga frågor, som storlek, integrationsnivå och åtminstone skapandet av en konstitution, men att detta inte gäller hanteringen av budgeten. 

Rapporten presenterades vid seminariet EU:s framtida finanser och ingår i forskningsprojektet EU:s framtida finanser

 icon 2003:18 Coming of Age? Economic Management of the European Union (352.87 kB)