Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen (2017:1)

Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen (2017:1)
Författare: 

Även om eurozonens problem har hamnat i bakgrunden efter EU:s många kriser på senare år, kan nya störningar leda till att eurokrisen flammar upp igen. Unionen står inför ett vägval och utvecklingen kan gå i flera olika riktningar. Rapporten ”Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen” av professor Lars Calmfors är därför ett lägligt inlägg i debatten om EU:s och framför allt EMU:s framtida inriktning.

Författaren menar att ytterligare integration i bankunionens regi är önskvärd men ser inte långtgående finanspolitisk centralisering som realistisk, främst i ljuset av starka EU-skeptiska stämningar i delar av euroområdet. Problemen med det befintliga finanspolitiska regelsystemet bör enligt detta synsätt snarare åtgärdas genom att kraven på de nationella ramverken förstärks och görs mer bindande.

Publikationen är på svenska men innehåller en sammanfattning på engelska. Den är en del av Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen

 

Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet.