Regulating Lifestyles in Europe: How to prevent and control Non-Communicable Diseases associated with tobacco, alcohol and unhealthy diets? (2013:7)

EU har det senaste decenniet inlett en rad åtgärder som syftar till att förebygga icke-smittsamma sjukdomar. Att med hjälp av regleringar försöka bromsa så kallade livsstilssjukdomar är dock inte okontroversiellt. Det krävs därför strategiska överväganden och noggrann politisk planering på såväl EU-nivå som i medlemsländerna för att med framgång kunna hantera de främsta riskfaktorerna som alkohol, tobak och ohälsosamma kostvanor. I den här rapporten granskar författarna hur EU-regler inriktade på dessa tre riskfaktorer har växt fram. De analyserar också den roll lagstiftning spelar i arbetet med att utveckla en framgångsrik gränsöverskridande strategi för att förebygga livsstilssjukdomar.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Sociala Europa.

Alberto Alemanno är biträdande professor i juridik vid l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Paris. Amandine Garde är professor i juridik vid University of Liverpool.