The EU Budget – What Should Go In? What Should Go Out? (2011:3)

EU:s medlemsländer är företagsamma när det gäller att staka ut nya mål för unionen men mindre villiga att skjuta till de pengar som behövs för att uppnå dem. Skulle EU försöka förverkliga allt det
som medlemsländerna har beslutat, skulle det förmodligen kräva merparten av eller rentav hela EU:s samlade BNI.

Därför är det absolut nödvändigt med tydliga regler för vad som ska prioriteras. Vad ska pengarna i
EU-budgeten satsas på och vilka redan beslutade satsningar kan strykas? Vad kan EU göra, inte bara bättre, utan mycket bättre än medlemsstaterna själva? Det är några av de frågor som står i centrum för den här rapporten, med bidrag från framstående europeiska budgetforskare.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget och presenterades på Europadagen 9 maj.