The Invisible Transformation of Codecision: Problems of Democratic Legitimacy (2003:7)

När ministerrådet och parlamentet ska stifta lagar genom medbeslutandeförfarandet, pågår en mängd mer eller mindre informella möten där många av de viktigaste besluten fattas, utan möjlighet till insyn för allmänheten.

Rapporten behandlar frågan om hur denna informalisering av beslutsprocessen påverkar legitimiteten för lagstiftningsprocessen. 

Rapporten presenterades vid seminariet Striking the Institutional Balance? och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

 icon 2003:7 The Invisible Transformation of Codecision: Problems of Democratic Legitimacy