back
Att delegera och kontrollera – kommittologin efter Lissabon

Ny version!

Genom Lissabonfördraget ändrades förutsättningarna och reglerna för hur antagandet och kontrollen av delegerad lagstiftning i unionen ser ut. Tidigare samarbetade kommissionen alltid med olika kommittéer bestående av representanter för medlemsstaterna vid antagandet av delegerad lagstiftning, den så kallade kommittologin. Genom Lissabonfördraget infördes en så kallad normhierarki samt en uppdelning i två olika typer av delegerad lagstiftning vilka kontrolleras på olika sätt och där den tidigare kommittologin enbart utgör en del. Syftet med kursen är att redogöra för det nya systemet och hur det fungerar i praktiken.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– systemet för antagande och kontroll av delegerad lagstiftning idag jämfört med tidigare;
– hur det nya systemet påverkar den institutionella maktbalansen;
– hur rättsläget ser ut på området.

Kurslängd: Halvdag
Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Föreläsare: Josefin Almer Wulff, utredare i juridik vid Sieps. I sitt arbete har Josefin framförallt fokuserat på frågor som relaterar till EU:s kompetens, lagstiftningsprocessen och den institutionella utvecklingen inom unionen.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.