back
Grundläggande EU-kunskap

EU:s samarbete har vuxit starkt sedan Europeiska gemenskapen grundades för över 60 år sedan. Politikområden har tillkommit och EU-institutionernas funktioner och samarbetsformer har utvecklats. Kursen tar ett stort grepp om medlemsstaternas samarbete inom EU och om hur EU:s institutioner arbetar. Den sätter EU-samarbetet i ett historiskt perspektiv i syfte att öka deltagarnas kunskap om vad EU är idag. Kursen beskriver också hur EU-politiken genomförs på medlemsstatsnivå.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– EU:s institutioner och befogenheter, deras utveckling och vad den betyder för medlemsländerna;
– de mest framträdande teorierna om europeisk integration;
– EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

På förfrågan kan utbildningen anpassas för att möta era önskemål.

Kurslängd: Heldag (09.00-16.30). Kursen kan även beställas som halvdagsutbildning.
Plats:
Utbildningen genomförs hos beställaren.

Föreläsare: Bland andra Pernilla Wredenfors, utredare i statsvetenskap vid Sieps.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.