back
Öppenheten i EU:s lagstiftningsprocess

Ny kurs!

EU:s lagstiftningsförfarande bygger delvis på mellanstatliga förhandlingar, med den effekten att det i vissa delar är mindre öppet jämfört med det svenska lagstiftningsförfarandet. Den bristande öppenheten är en vanlig kritik som riktas mot EU i Sverige. Kritiken till trots anses förhandlingarna i Europaparlamentet vara öppnare än de i svenska riksdagen, eftersom även utskottsberedningar i Europaparlamentet är öppna för allmänheten. Under denna kurs får deltagarna med utgångspunkt i EU:s dokumentarkiv följa EU:s lagstiftningsförfarande från det att kommissionen får en idé tills lagstiftning antas. Under kursens första del beskrivs vilka regler som gäller för allmänhetens tillgång till EU-institutionernas handlingar under lagstiftningsprocessen. Under den andra delen får deltagarna lära sig att söka på EU-institutionernas webbplatser under ledning av en sakkunnig bibliotekarie.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– vilka handlingar som rör EU:s lagstiftningsprocess och hur man kan få tillgång till dem;
– vilka av EU:s handlingar som är offentliga respektive vilka som är belagda med sekretess;
– vilka tendenser som finns i EU:s öppenhetsarbete;
– hur EU:s webbplatser och databaser som innehåller allmänna handlingar kan användas. 

Kurslängd: Kan beställas som hel- eller halvdagsutbildning.
Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Föreläsare: Anna Wetter Ryde, forskare i juridik och utbildningsansvarig vid Sieps och Sofia Sternberg, jurist och bibliotekarie som under många år arbetat vid Uppsala universitetsbibliotek med särskilt ansvar för EU:s dokumenthantering. För närvarande arbetar Sofia som bibliotekarie vid Högsta Domstolen.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.