back
EU:s regler om statligt stöd

Utbildningsdatum: 
2017-05-11

Utbildningen är beställd av Regeringskansliet.


EU:s regler om statligt stöd – allmänt.
Utbildningen riktar sig till tjänstemän som i sin verksamhet berörs av EU:s statsstödsregler. Kursen ger en god överblick över EU:s statsstödsregler inklusive hur de ska tolkas och tillämpas.

Utbildningen tar bland annat upp följande:
o   Begreppet statligt stöd
o   Tillåtna undantag
o   Gruppundantag
o   Systemet med förhandsanmälan och domstolskontroll
o   Olagligt eller otillåtet stöd
o   Lag (2013:388) om otillåtet statligt stöd

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar och genomförs av Jörgen Hettne, docent i EU-rätt vid Lunds universitet.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.