back
Grundläggande EU-kunskap

Utbildningsdatum: 
2017-10-24

Utbildningen är beställd av Naturvårdsverket.


Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
EU:s institutioner och befogenheter, deras utveckling och vad den betyder för medlemsländerna. Utbildningen har specialanpassats mot Naturvårdsverkets verksamhet.

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar och genomförs av Pernilla Wredenfors, utredare vid Sieps och Eva Sjögren, direktör vid Sieps.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.