back
Skräddarsydd utbildning

Utbildningsdatum: 
2017-09-04

Utbildningen är beställd av Energimarknadsinspektionen


Utbildning är framtagen för att ge tjänstemän vid Energimarknadsinspektionen fördjupad förståelse för EU:s funktionssätt med betoning på beslutsprocessen.

Kursen omfattar bland annat följande ämnen:
• EU:s framväxt, samarbetsområden och fördrag.
• EU:s institutioner och beslutsprocesser.  
• Sveriges roll i EU; representation, delaktighet och påverkansmöjligheter, formellt och informellt.

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar och genomförs av Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och St. direktör vid Sieps.