Bernd Parusel

Forskare i statsvetenskap

Bernd Parusel är forskare i statsvetenskap. Hans forskningsområden rör främst migrations-, integrations-, asyl- och gränspolitiken i EU och EU:s medlemsstater. Detta innefattar även Schengen, viseringsfrågor och den fria rörligheten inom EU.

Bernd disputerade 2009 vid universitetet i Osnabrück, Tyskland, med en avhandling om EU:s politik i frågor rörande arbetskraftsinvandring. Han studerade statsvetenskap vid Freie Universität Berlin, Tyskland, med utbytesstudier i Neapel, Italien.

Han har tidigare arbetat som expert vid Migrationsverket där han ansvarade för aktiviteter inom ramen för Europeiska migrationsnätverket (EMN). Bernd har dessutom arbetat som utredningssekreterare vid Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och som sekreterare i den parlamentariska kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (SOU 2020:54).

Nyare publikationer i urval

2022: The Ukrainian Refugee Situation: Lessons for EU Asylum Policy, SIEPS European Policy Analysis 2022:16epa (with Valeriia Varfolomieieva) https://www.sieps.se/en/publications/2022/the-ukrainian-refugee-situation-lessons-for-eu-asylum-policy/

2022: Should They Stay or Should They Go? Frontex’s fundamental rights dilemma, SIEPS European Policy Analysis 2022:22epa. https://www.sieps.se/en/publications/2022/should-they-stay-or-should-they-go-frontexs-fundamental-rights-dilemma/

2021: ”Why resettlement quotas cannot replace asylum systems”, Forced Migration Review 68, 10-12. https://www.fmreview.org/externalisation/parusel

2020: Pieces of the Puzzle: Managing Migration in the EU. Brussels / Stockholm: European Liberal Forum / Fores. https://liberalforum.eu/wp-content/uploads/2021/07/Pieces-of-the-puzzle_online.pdf

2020: Legal migration for work and training, Mobility options to Sweden for those not in need of protection. Stockholm: Delegationen för migrationsstudier, Rapport 2020:2. https://www.delmi.se/media/pokbdh5h/delmi-report-2020_2-eng.pdf.

2017: Reforming the Common European Asylum System – Responsibility-sharing and the harmonisation of asylum outcomes. Stockholm: Delegationen för migrationsstudier, Rapport 2017:9 (med Jan Schneider). https://www.delmi.se/media/qk2fgrsf/delmi-report-2017_9-eng.pdf.

2017: ”Unaccompanied minors in the European Union – definitions, trends and policy overview”. Social Work & Society, 15(1). https://ejournals.bib.uni-wuppertal.de/index.php/sws/article/view/501

2016: Sweden’s asylum procedures. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_und_Vielfalt/IB_Studie_Asylum_Procedures_Sweden_Parusel_2016.pdf.

2015: ”Solidarity and fairness in the Common European Asylum System – failure or progress?” Migration Letters 12(2), 124–136. https://journals.tplondon.com/ml/article/view/247.