Jakob Lewander

Utredare i statsvetenskap

Jakob Lewander är utredare i statsvetenskap med ansvar för frågor som berör EU:s beslutsprocess och politiska system, EU och medlemsstaterna, EU-opinion samt EU i omvärlden. 

Han intresserar sig särskilt för kommissionens arbetssätt i förhållande till olika politikområden, utvecklingen av europaparlamentets partisystem, eurokrisens konsekvenser för medlemsstaternas politiska system och EU:s relationer till närområdet och utvidgningspolitiken.  

Han är särskilt bevandrad inom spansk inrikespolitik och politiska system, och han medverkar regelbundet i media med kommentarer om utvecklingen i Spanien och dess relation till EU.