Jonas Eriksson

Utredare i nationalekonomi

Jonas Eriksson är utredare i nationalekonomi. Han ansvarar för frågor om ekonomiska och monetära unionen, arbetskraftens fria rörlighet samt EU:s budget, och har författat ett antal rapporter inom dessa områden.

Jonas har ett förflutet inom Sveriges Radio och har en filosofie magisterexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Publikationer i urval