Valeriia Varfolomieieva

Forskningsassistent i juridik

Valeriia Varfolomieieva är forskningsassistent i juridik vid Sieps. Hon har en juristexamen från Ukraina och en filosofie magisterexamen i rättsvetenskap med inriktning på konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter från Umeå universitet, där hon också praktiserade som forskningsassistent. Hennes särskilda intresse är mänskliga rättigheter på internationell nivå och EU-nivå, demokrati och EU:s straffrätt.