Edwin Hercock

Forskare och engelskspråkig textredaktör

Edwin (Ned) Hercock arbetar som forskare och engelskspråkig textredaktör på Sieps. Han har doktorerat i engelsk litteratur på University of Sussex och har en master i Europastudier från College of Europe, där han särskilt fokuserade på Europas efterkrigshistoria och politisk ekonomi.

Han har tidigare arbetat som tjänsteman i Storbritannien på olika departement och myndigheter med bland annat internationell rättssamverkan, handelspolitik och ekobrottsbekämpning. Han har också varit verksam som lokalpolitiker. Neds forskning är inriktad på "Sociala Europa" i teori och praktik, EU:s relation till omvärlden samt valpolitik.