Katarina Flodén

Samordnare för ekonomi, budget och EU-utbildningar

Som ekonomi - och budgetsamordnare är Katarina Flodén ansvarig för myndighetens ekonomi och budget. Katarina är även avtalsansvarig med ansvar för upphandlingar och avrop.

Katarina är därtill utbildningssamordnare vilket bland annat innebär ansvar för utbildningsverksamhetens ekonomi och redovisning samt kontakt med uppdragsgivare och konsulter.

Katarina är därutöver säkerhetsansvarig på myndigheten och jämställdhetssamordnare.

Katarina har masterexamen i statsvetenskap med EU-inriktning. Hon har även utbildning i ekonomi, förvaltningsrätt, EU-rätt, Desktop publishing och webbdesign. Katarina är anställd på Sieps sedan 2011.