Katarina Flodén

Samordnare för ekonomi, budget och EU-utbildningar

Som ekonomi - och budgetsamordnare är Katarina ansvarig för myndighetens ekonomi och budget.

Katarina är även utbildningssamordnare vilket bland annat innebär ansvar för utbildningsverksamhetens ekonomi och redovisning samt kontakt med uppdragsgivare och konsulter.

Katarina har avlagt magisterexamen i statsvetenskap med EU-inriktning. Hon har även utbildning i ekonomi, förvaltningsrätt, EU-rätt, Desktop publishing och webbdesign. Katarina är anställd på Sieps sedan 2011.