Harry Flam

Professor emeritus i internationell ekonomi

Harry Flam är professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Han doktorerade vid Handelshögskolan i Stockholm och har varit gästforskare och -lärare vid Tel Avivs universitet och University of Chicago. Flams forskning har främst varit inriktad på handelsteori- och handelspolitik samt europeisk ekonomisk integration. Han har varit föreståndare för Institutet för internationell ekonomi och prefekt för företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, ordförande för Finanspolitiska rådet samt ledamot av eller ordförande i utredningar, bland annat EMU-utredningen, utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning och utredningen om Riksbankens guldaffärer med Tyskland under andra världskriget.