Katarina Engberg

Fil.dr i freds- och konfliktforskning

Katarina Engberg är seniorrådgivare vid Sieps. Hon var tidigare departementsråd i Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Statsrådsberedningens Kansli för strategi och framtidsfrågor samt EU-kansliet). Under perioden 2004–2007 var hon Minister för försvarsfrågor vid den svenska EU-representationen och Natodelegationen samt chef för Försvarsdepartementets utsända i Bryssel.

Ladda ned pressbild

 

Bakgrund

Katarina Engberg är fil.dr i freds- och konfliktforskning (Uppsala universitet), Master in Public Administration, MPA, (Kennedy School of Government, Harvard University) samt har ett ”Diploma” från Lissabons universitet. Katarina Engberg har varit ”Fellow” och gästforskare vid Weatherhead Center for International Affairs, WCFIA, Harvard University samt gästforskare vid International Institue for Strategic Studies, IISS, London.

Intresseområden

  • EU:s globala sammanhang: EU/Asien, EU/USA, EU/Ryssland

  • EU:s framtidsfrågor: Vitboken om EU:s framtid, den strategiska agendan, strategisk framsyn

  • Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, GUSP

  • Fransk-tyskt EU-samarbete

  • EU:s industripolitik

Publikationer i urval