Mats Engström

Analytiker med inriktning på miljö- och näringspolitik

Mats Engström har arbetat med EU-frågor sedan 1980-talet, bland annat som Sveriges första miljöattaché i Bryssel, som biträdande statssekreterare och chef för den internationella enheten på Miljödepartementet, och som politiskt sakkunnig åt utrikesminister Anna Lindh. Han har även följt europapolitiken som ledarskribent på Aftonbladet, chefredaktör på Ny Teknik, samhällspolitisk chef på fackförbundet Unionen och som analytiker på Tillväxtanalys.

Personlig webbplats

 

Intresseområden

EU:s klimat- och miljöpolitik, energi, transportfrågor

Innovation, digitalisering och europeisk konkurrenskraft

EU:s externa relationer, särskilt EU-Östasien, EU-Ryssland

Folkrörelser och EU:s legitimitet

 

Publikationer i urval

Europe should lead in greening digitalisation and AI (Euractiv 24 September 2018)

Anna Lindh och det nya Europa (Premiss förlag 2013)

Bilan de la présidence suédoise de l’Union européenne (Terra Nova, med Paul Norden, 2010)

Ashton should green EU diplomacy (EU Observer 22 December 2009)

Maktkamp Europa (Atlas förlag, 2006)

Rebooting Europe: Digital Deliberation and European Democracy (Foreign Policy Center, 2002)