ETC: Har svenska löntagare förlorat på EU?

Hur har det gått för svenska löntagare sedan Sverige gick med i EU? Det undrar dagens frågeställare. ”Vi kan i alla fall konstatera att medlemskapet inte tycks ha missgynnat löneutvecklingen”, svarar experten.