fPlus: 25 år sedan Sverige sa ja till EU – så ser svenskarna på unionen idag

Hur har synen på EU förändrats under de åren som Sverige varit en del av EU? Göran von Sydow, som är statsvetare och direktör på Sieps, menar att den svenska opinionen rört sig delvis i motsatt riktning mot andra länders opinioner i EU-frågan.