DN: Mångmiljardstrid väntar om EU-pengar

15 miljarder kronor mer i svensk EU-avgift? Eller något mindre, som ordförandelandet Finland föreslagit i en kompromiss? Sverige självt vill inte betala mer än tidigare.