SVT Forum: Sverige 25 år i EU

Sverige röstade ja till EU-medlemskap den 13 november 1994. Vad kan vi lära av de 25 åren när vi ska tackla dagens politiska utmaningar? Med bland andra Daniel Tarschys, senior rådgivare på Sieps. Arrangör: EU-parlamentets kontor i Sverige. Från 13/11.