Bonjour Paris! Avsnitt 2 Göran von Sydow

Göran von Sydow, direktör vid Sieps, berättar bland annat om hur Macron sätter tonen i EU.