DI: Rättsstatsprincipen är avgörande för EU-samarbetet

Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps, skriver i Dagens Industri om EU-ledarnas överenskommelse om en rättsstatsmekanism – och varför EU inte kan fungera utan att medlemsstaterna har en fungerande rättsstat. (21 december)