EU-magasinet: om återhämtningsplanen för EU

Från budgetstrid på promillenivå till gemensamt låneansvar? Göran von Sydow, direktör vid Sieps, kommenterar planen för ekonomisk återhämtning inom EU.