EU-magasinet: Coronakrisen och EU-samarbetet

Extraordinära åtgärder kräver att beslut fattas nära medborgarna – samtidigt kan ensidiga insatser gå ut över det europeiska samarbetets fördelar. Göran von Sydow, direktör vid Sieps, kommenterar coronakrisens påverkan på EU-samarbetet.