Europapodden: Europa stöder sjuke Boris Johnson

Coronaviruset prövar Europas ledare – och hur ska en återgång till ett vanligt liv gå till? Göran von Sydow, direktör vid Sieps, kommenterar.