Europapodden: Stresstest, hjälppaket och flashmob i krisens vardag

Coronapandemin har blivit ett stresstest utan dess like för EU. Klarar unionen utmaningen? Och när ska hjulen börja rulla igen? EU har visat sig förvånansvärt snabbfotat i krisen. Kommer det att stärka unionen, eller får de nationella intressena övertaget i coronasmittans spår? Göran von Sydow, direktör på Sieps, kommenterar.