Folk och försvar: EU som global aktör

Analys av Göran von Sydow, direktör för Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).