Forum: EU-magasinet

Den här veckan samlas EU-parlamentet i Strasbourg. Aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras i Forums studio av bland annat Katarina Engberg, Fil. Dr. i freds- och konfliktforskning och senior rådgivare vid Sieps.