SVT Agenda: Valet i Tyskland

Sieps direktör Göran von Sydow deltog i studion under SVT:s Agendas bevakning av det tyska valet. (26 september)