Dagens Eko: Villkors-mekanismen riskerar att bli tandlös

Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps, om ändringar som gör det svårare att genomföra villkorsmekanismen – den nya ordning som ska stoppa utbetalningar av EU-medel till medlemsstater som inte respekterar rättsstatens principer. (3 juli, vid 06:11)