DN: Gröna och liberaler blir Tysklands kungamakare

Valentin Kreilinger, forskare i statsvetenskap vid Sieps, intervjuas i Dagens Nyheter om vilken betydelse De Gröna och liberala FDP tros få i de kommande tyska koalitionsförhandlingarna. (25 september)