DN.se: Expert: ”Går inte att utesluta polexit”

Sieps direktör Göran von Sydow svarar på frågor om vilka konsekvenser det kan få för EU att den polska författningsdomstolen kommit fram till att vissa delar av EU:s fördrag inte är förenliga med polsk grundlag. (22 oktober)