EU-magasinet om Polen, brexit och klimatmötet

Sieps direktör Göran von Sydow gästade EU-magasinet i Svt Forum. (21 oktober)