Le Monde: Norden vill återgå till normala budgetregler efter pandemin

Sieps direktör Göran von Sydow kommenterar svenska ståndpunkter i Le Monde, i en artikel om hur pandemin har påverkat de nordiska ländernas syn på budgetdisciplin, återhämtning och europeiskt samarbete. (17 mars)