P1-morgon: Läget på gränsen mellan Polen och Belarus

Mot bakgrund av situationen längs gränsen mellan Polen och Belarus kommenterar Katarina Engberg, senior rådgivare vid Sieps, EU:s roll och relationer till Belarus och Ryssland i P1-morgon. (12 november)