TT: Undersökning: Bara EU-stöd till rättsstater

Enligt en undersökning anser majoriteten av EU-medborgarna att EU:s ekonomiska stöd endast bör gå till medlemsländer som respekterar rättsstatsprincipen och demokratiska värderingar. Anna Södersten, forskare vid Sieps, kommenterar sambandet mellan rättsstaten och villkorade utbetalningar från EU. (10 september)