AFP: Sverige tar över det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionen

Den franska nyhetsbyrån AFP har intervjuat Sieps direktör Göran von Sydow i en artikel om det svenska EU-ordförandeskapet. Artikeln har publicerats av en rad internationella medier. (30 december)