Aktuell hållbarhet: Tunga frågor avgörs med Sverige som EU-ordförande – men regeringens ambitioner ifrågasätts

Mats Engström, senior rådgivare på Sieps, intervjuas i Aktuell hållbarhet angående hur miljöfrågorna ska hanteras under Sveriges EU-ordförandeskap. (12 december)