Aktuellt om det svenska EU-ordförandeskapet

Sieps direktör Göran von Sydow intervjuades i SVT:s Aktuellt angående det svenska EU-ordförandeksapet. (27 december)