DN: Macrons förslag om könskvotering retar svenskarna

Göran von Sydow, direktör vid Sieps, kommenterar franska prioriteringar i en artikel om Frankrikes pågående ordförandeskap i EU. (14 januari)