SR Studio Ett: EU kritiserar Polen och Ungern för brister i rättsstaten

EU-kommissionens årliga granskning av medlemsstaternas rättsväsende kommenteras av bland andra Jörgen Hettne, professor vid Lunds universitet och senior rådgivare vid Sieps. (13 juli)