SR Studio Ett: EU-ledare vill att Ukraina blir kandidatland

Flera EU-ledare menar att Ukraina bör få status som kandidat för medlemskap i EU. Men det är troligen en process på väldigt lång sikt, säger Sieps direktör Göran von Sydow i Studio Ett. (16 juni, inslag vid 58:48)