Svenska Dagbladet: ”Blir en utmaning för svenskt ordförandeskap”

Sieps direktör Göran von Sydow intervjuas i Svenska Dagbladet angående resultatet i det italienska parlamentsvalet och hur det kan komma att påverka EU. (26 september)