DN Debatt: Sverige måste börja svara på frågorna om EU:s framtid

Göran von Sydow, direktör vid Sieps, skriver på DN Debatt att Sverige behöver bli mer aktivt i diskussionen om hur EU ska kunna växa. Risken är annars minskat inflytande och bristande folklig förankring. (13 december)