DN Debatt: ”Tre möjliga EU-lösningar för Ukrainas flyktingar”

Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap på Sieps, skriver på DN Debatt om tänkbara långsiktiga lösningar för de Ukrainska flyktingar som lever i EU under skydd av det tillfälliga massflyktsdirektivet. Artikeln bygger på publikationen "When Temporary Protection Ends: longer-term solutions for refugees from Ukraine" av Meltem Ineli Ciğer. (12 september)